Verslag van de vergadering van 20 april 2021 (2020/2021 nr. 35)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • Raming der voor de Eerste Kamer in 2022 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXLV).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.