Kamer interpelleert De Jonge en Grapperhaus over covid-19-beleidDe Eerste Kamer houdt dinsdagavond 20 april op verzoek van de fracties van PVV en de PvdD een interpellatiedebat met de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het vooraf vastleggen van concrete toetsbare indicatoren bij maatregelen in de aanpak van covid-19. De Eerste Kamer had hierover op 27 oktober jl. een motie aangenomen van het lid Van Hattem (PVV) bij de behandeling van de coronaspoedwet. Het interpellatiedebat zal vandaag aan het eind van de plenaire vergadering plaatsvinden.

Van Hattem motiveerde zijn verzoek dinsdagmiddag met het argument dat de regering de motie, ondanks meerdere aansporingen vanuit de Kamer, naar zijn mening "nog steeds niet naar behoren heeft uitgevoerd". Dit raakt hiermee aan de informatievoorziening aan de Kamer, aldus Van Hattem. In de motie was overwogen dat volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal en in de gemeenteraden de effectiviteit en proportionaliteit van maatregelen en/of regelingen moeten kunnen toetsen en beoordelen op basis van concrete indicatoren.

Senator Nicolaï (PvdD) die het verzoek steunde, verklaarde in het interpellatiedebat ook de situatie van uit het buitenland terugreizende mensen die niet tijdig een negatieve coronatest kunnen overleggen en daardoor vast kunnen komen te zitten, aan de orde te zullen stellen.Deel dit item: