Interpellatie-Van Hattem (PVV) en Nicolaï (PvdD)Senator Van Hattem (PVV) heeft in de plenaire vergadering van 20 april 2021 verlof gevraagd om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te interpelleren over de tekortschietende en uitblijvende informatievoorziening vanuit het kabinet en over de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (EK 35.526, I), zoals aangekondigd op 14 april 2021.

De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend en de interpellatie vond plaats op 20 april 2021.

Zie verder het dossier 35.526.

Senator Nicolaï (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van 20 april 2021 verlof gevraagd om de minister van Justitie en Veiligheid te interpelleren over de uitblijvende informatievoorziening vanuit het kabinet en over de de uitvoering van de motie Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (EK 35.695, E).

De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend en de interpellatie vond plaats op 20 april 2021.

Zie verder het dossier 35.695.

Beide interpellaties vonden in één debat plaats.


Documenten

3