Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 34 998, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening

De commissies besluiten de brief van 29 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren