Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)

-
35623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman