Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI) (T02051)

- Stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol VN-verdragen

Brief van de minister voor MZS, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, van 17 maart 2021 (33992, 33990, 32411 en 35570 VI, G)

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van 17 maart 2021 in schriftelijk overleg te treden. Een conceptcommissiebrief zal aan de commissies worden voorgelegd. De concepttoezegging wordt met de brief van 17 maart 2021 als voldaan aangemerkt. De commissies besluiten tevens toezegging T02604 als openstaand te handhaven en de toezeggingen T02355, T02290 en T02051 af te voeren.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer