Drs. M.L.J. Paul (VVD) 1

Mariëlle Paul (1966) is sinds 21 juli 2023 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.