Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaren (34.641) is heden, 30 maart 2021 tot nader order geschorst op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid, in verband met zijn wens om in quarantaine te gaan. De commissie stelt voor om de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 20 april 2021. Voorts stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079) en het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366) te verplaatsen naar een later moment.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren