Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526) (T03020)

- T03020 en 35526 / 25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie en stand van zakenbrief covid-19 van 23 februari 2021

De conceptbrief over de stand van zakenbrief van 23 februari 2021 (bijlage bij 35526/25295, AM) en toezegging T03020 wordt ongewijzigd vastgesteld en aldus verzonden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren