Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35.526, I)

- 35526, I (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies besluiten in de rappelbrief over de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties expliciet aandacht te vragen voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (35526, I) en daarbij aan te dringen op spoedige beantwoording.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren