Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak

Brief van de minister van LNV en de minister voor MZS van 24 maart 2021 (28973 / 35570 XIV, I)

De commissie besluit toezegging T02664 op openstaand te laten staan en dit agendapunt opnieuw te agenderen op de eerste vergaderdag na het verstrijken van een periode van één maand.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer