Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 23 februari 2021 over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw (35133, K) inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 30 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra