Verslag van de vergadering van 16 maart 2021 (2020/2021 nr. 29)

Aanvang: 13.31 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps) (35658).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.


Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De PVV wil graag aantekening bij het hamerstuk.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de overige leden aantekening? Mevrouw Nanninga.


Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Ook wij verlangen aantekening bij het hamerstuk.

De voorzitter:

Wenst een van de overige leden aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van de PVV en Fractie-Nanninga wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.