Eerste Kamer debatteert over wetsvoorstellen huurbeleidDe Eerste Kamer heeft dinsdag gedebatteerd over drie wetsvoorstellen betreffende het huurbeleid. Het eerste wetsvoorstel betrof het initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Daarnaast ging het over twee wetsvoorstellen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet.

Grotere versie foto

Het initiatiefvoorstel-Nijboer beperkt de huurstijging de komende jaren voor circa 1 miljoen huurders in de vrije sector tot de inflatie plus één procent. Het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting bevriest de huren de komende jaren voor 2,3 miljoen huurders in de sociale sector, en is mede het gevolg van een negen maanden geleden door de Eerste Kamer aangenomen motie van afkeuring voor het huurbeleid van de minister. Het debat ging in brede zin ook over het toekomstige woningbeleid en de mogelijkheden om de komende jaren de woningproductie uit te breiden, de prijsstijgingen aan banden te leggen en de verduurzaming van woningen te stimuleren.

In het debat werden drie moties ingediend:

  • De motie van senator Van Hattem (PVV) vraagt de regering om maatregelen richting gemeenten om de toewijzing met voorrang van sociale huurwoningen aan statushouders helemaal te stoppen.
  • De motie van senator Van Rooijen (50Plus) vraagt de regering om de geschrapte uitzondering inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers weer in te voeren.
  • De motie van senator Van der Linden (Fractie-Nanninga) vraagt de regering om vóór het Belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de regeling belastingvrije schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een koopwoning zodanig kan worden aangepast, dat ouders die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik gemaakt hebben van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling.

De Eerste Kamer stemt dinsdag 23 maart over de drie wetsvoorstellen en de tijdens het debat ingediende moties.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 11 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Senator De Boer (GroenLinks)
Afbeelding 1 - Senator De Boer (GroenLinks)