Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg (35.300 VI) (T03036)

- T03036

Toezegging Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg (35.300 VI)

De commissie neemt kennis van de brief (35 300 VI, BG) en besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren bij de eerstvolgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren