Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

- Mededelingen en informatie

Het lid Bikker (ChristenUnie) vraagt aandacht voor de Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (34.775 VI, T). Bij bespreking van de brief van de minister van J&V (34 775 VI / 34 359, AY) op 2 maart 2021 is ten onrechte opgemerkt dat het WODC-onderzoek niet zal ingaan op de samenhang van wet- en regelgeving. Het WODC geeft in de programmering echter aan dat deze samenhang wel zal worden onderzocht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren