Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526) (T03020)

- T03020 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526)

De commissies besluiten op 23 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk