Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

-
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk