Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren