Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)

-
35527

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren