Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)

- 35256

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren