Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654, L

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing (35654, L) voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de voor eind februari 2021 toegezegde brief over de voortgang.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman