Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 35488

Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling. Gelet op het belang van duidelijkheid voor de huurders stelt de commissie voor dat de plenaire behandeling zo spoedig mogelijk door de Kamervoorzitter wordt geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman