Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 35.639, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35639, B) voor kennisgeving aan en maakt kenbaar graag de aan de regering toegezegde opinie van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) te ontvangen.

- 21.501-31 EK, AF

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 22 februari 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad (21501-31, AF) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl