Moties ingediend bij het debat over de uitvoering van de motie-Janssen c.s op 23 februari 2021De stemmingen vonden plaats op 2 maart 2021.

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, PVV en ChristenUnie stemden tegen.

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en OSF stemden voor.