Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

De commissie besluit op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van I&W.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra