Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
35 403, G

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G); Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 23 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman