Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 februari 2021
1. 35529

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), GroenLinks (Karimi) en PvdA gezamenlijk, de PVV (Faber) en de SP (Van Apeldoorn). De Fractie-Van Pareren, Fractie-Otten en fractie van 50PLUS hebben aangegeven zich aan te willen sluiten bij de vragen van fractie van de VVD. De fractie van het CDA heeft aangegeven zich deels te willen aansluiten bij de vragen van de VVD-fractie.

2. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie de investeringsovereenkomst tussen de EU en China te agenderen bij een volgende vergadering. De commissie verzoekt de griffie na te gaan wat de Tweede Kamer met dit dossier doet.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk