Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633)

- Afschrift van de verzamelbrief SARS-CoV-2

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G)

De commissie besluit, op verzoek van het Lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 23 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer