Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Na de zomer toezenden afschrift Routekaart voor een leven lang ontwikkelen (35.473) (T02991)

-
T02991

Toezegging Na de zomer toezenden afschrift Routekaart voor een leven lang ontwikkelen (35.473)

De commissie besluit toezegging T02991 als voldaan aan te merken en op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de routekaart voor een leven lang ontwikkelen (35473, F).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl