35.042 / 35.453, M

Motie-Vos (PvdA) c.s. voor het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatieIn deze motie wordt de regering verzocht om voorbereidingen te treffen om een nieuwe grondslag voor indexatie te ontwikkelen die ook rekening houdt met teruglopende Ster-inkomsten.Kerngegevens