35.042 / 35.453, L

Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPOIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken in hoeverre de journalistieke norm en programmering bij de NPO daadwerkelijk een afspiegeling is van alle in de samenleving levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied.Kerngegevens