Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)

- Mededelingen en informatie

De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ besluiten de betreffende bewindspersonen schriftelijk te verzoeken om de Eerste Kamer op gelijke voet met de Tweede Kamer te informeren over ministeriële regelingen in het kader van de bestrijding van covid-19.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk