Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 januari 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- 35304, H

Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitvoering van de motie-Essers c.s. over de ODE-heffing; Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing aan te merken als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren