Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

- Mededelingen en informatie

Een aantal fracties spreekt hun teleurstelling uit over de kwaliteit van de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag bij het initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35129). De voorzitter geeft aan dat dit meegenomen kan worden in het plenaire debat op 19 januari 2021. De staf rappelleert het ministerie van BZK in verband met tijdige toezending van de reactie van de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman