Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)

- 35256

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren