35.681

Initiatiefvoorstel-Van Kent Wijziging pensioenwetgeving in verband met onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenfondsenDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een tijdelijke aanpassing van de disconteringsvoet (in verband met gewijzigde economische omstandigheden) waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen en een tijdelijke buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 30 maart 2021 (TK, 6) heeft de oorspronkelijke initiatiefneemster Van Brenk (50PLUS) gemeld dat in verband met haar vertrek uit de Tweede Kamer het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) de verdediging van het voorstel op zich zal nemen.


Kerngegevens

ingediend

17 december 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen I en II van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen III en IV treden in werking op 1 januari 2027.


Documenten