Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)

- 35526, R

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 14 december 2020 inzake de laatste stand van zaken covid-19 en ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen

De commissies nemen kennis van de brief van 14 december 2020 (EK 35 526, R). Zij wachten het antwoord op de brief van 10 december 2020 inzake de motie Janssen c.s. (EK 35 526, L) over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 af en zullen dan nader spreken over hun (informatie)positie gedurende de Covid-19-crisis.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer