Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezegging T02947

Toezegging Gebruik van beelden (35.218)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2020 inzake voortgang Digitale Inclusie 2020 (35218, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02947 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman