Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet dieren (31.389)

- Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie besluit eerst de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de brief inzake Evaluatie Wet dieren opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer