35.572, N

Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoetsIn deze motie wordt de regering verzocht alle belastingvoorstellen die aan het parlement worden voorgelegd in het vervolg te voorzien van een doenvermogentoets.Kerngegevens

nummer 35.572, N
ingediend 8 december 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Van Pareren, FVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
P.H.J. Essers (CDA)
P.W. Geerdink (VVD)
G. Gerbrandy (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
P.H.J. van der Voort (D66)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 19 januari 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën van 17 november 2020 (EK 35.026 / 35.302, U) over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen voor kennisgeving aangenomen.

De commissie was in overleg getreden naar aanleiding van de brief van de staatssecretarissen van 9 juli 2020 (EK 35.026 / 35.302, S) over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021 (in verband met de aangenomen motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan (EK 35.026, I) en de toezegging 'De Kamer informeren over hoe de 'doenvermogentoets' wordt gebruikt bij het wijzigen van belastingwetgeving' (T02586)).

De commissie besloot op 19 januari 2021 de uitvoeringsstatus van de motie-Sent c.s. aan te merken als uitgevoerd, mede gelet op het feit dat de onderhavige motie-Crone c.s. is aanvaard.Uitvoering