35.572, Z

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) over verhogen van de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht de ouderenkorting per 1 juli 2022 in het Belastingplan 2022 substantieel te verhogen nu de koopkrachtontwikkeling voor de gepensioneerden in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk achter blijft bij de CPB raming.Kerngegevens

nummer 35.572, Z
ingediend 8 december 2020
gewijzigd 6 juli 2021
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Op 15 december 2020 en op 9 maart 2021 aangehouden.