Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies besluiten op 12 januari 2021 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De commissies wachten een voorstel af van enkele woordvoerders teneinde eveneens op 12 januari 2020 te bezien of en hoe zij door middel van deskundigen nader geïnformeerd willen worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren