Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633)

- 35633

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en Partij voor de Dieren (Koffeman). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 11 december 2020, 16:00 uur), zal het plenaire debat over dit wetsvoorstel plaatsvinden op 14 en/of 15 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer