Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet dieren (31.389)

- Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (Partij voor de Dieren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer