35.665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigarettenMet het voorstel worden elektronische verhittingsapparaten, en onderdelen daarvan, bestemd voor de consumptie van tabak of tabaksproducten onder het toepassingsbereik van de wet gebracht en wordt het mogelijk eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten.

Op 1 oktober 2020 is in Nederland het vereiste van standaardverpakkingen gaan gelden voor sigaretten en shagtabak. In 2016 deed de WHO de aanbeveling om niet alleen eisen aan de verpakking van tabaksproducten te stellen zodat deze een standaarduiterlijk heeft, maar dergelijke eisen ook aan de tabaksproducten zelf te stellen. Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt dat bij ministeriële regeling eisen kunnen worden gesteld aan het uiterlijk van sigaretten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 6 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan.

Tegen: FVD en BBB.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van FVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2020

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten