Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)

- 35256

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op de eerste vergaderdag na het kerstreces, op 12 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren