Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633)

- 35633

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 8 december 2020 en stelt voor, onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 11 december 2020, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 en/of 15 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer