Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

-
Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer