Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)

- Mededelingen en informatie

Het lid Janssen (SP) stelt voor om de brief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die heden aan de Kamer is aangeboden, op 8 december 2020 te agenderen.

Het lid Veldhoen (GroenLinks) stelt voor om de wenselijkheid van een debat over de begroting J&V en in het bijzonder de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis te agenderen op 8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren